Poster yok Doğum tarihi : 4 Nisan 1923
Doğum yeri : Wem, Shropshire, İngiltere