Poster yok Doğum tarihi : 15 Mayıs 1964
Doğum yeri : Gorky, SSCB [now Nizhny Novgorod, Rusya]