İlgili Yorumlar

Taşikardi: Kalbin atım sayısının 100’ün üzerinde olmasıdır.

Glasgow Koma ölçeği (ya da skalası): Hastanın bilinç durumunun değerlendirilmesi nörolojik değerlendirmenin temel taşlarından birisidir. Glasgow koma skalası kişinin nörolojik değerlendirmesini yapmak için geliştirilmiş bir kriterdedir.

GKS skoru:(3-15):

15 ise oryante ,
13 – 14 ise konfüze ,
8 – 13 ise stupor ,
3 – 8 ise perikoma ,
3 ise koma olarak tanımlanır.
#1 - ssniper - 21/05/2018 - 17:22       Filme verdiğim puan: 8/10
:) :( :worship: :D :up: :good: :clap: :preved: :fool: :yahoo: :-P :fl: :oleyo: :yedincigemi: :tdown: